Misjonssambandets hus i Askim

  • Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband fra 1953
  • Adresse: Edw. Ruudsgt. 18, 1807 Askim
  • Byggeår: ca 1920
  • Ble bygd som bolig og forretningseiendom
  • Antall sitteplasser: ca 50 - nye stoler og bord
  • Frontparti/utsmykning: Kors med lys, påskrevet: "Det er fullbragt" Joh 19,30
  • Antall møter i året: ca. 35
  • Antall rom: Møtesal og kjøkken. Leilighet for vaktmester i 2. etg.
  • Møtelokalene leies ut til Lekmannsmisjonen en helg i mnd.

 

Gaver kan gis til NLM, Askim - bankkonto: 1100.21.11537

Til toppen