Velkommen til høstsemester og misjonsmøte, tirsdag 23.08.16 Kl 19.00

Vi får besøk av Arnfinn Halderaker som taler over tema: "Grepet av Kristus". Gave til misjonen. Bevertning. Ta med en venn!

Til toppen