Velkommen til førjulskveld med adventspreg tirsdag 13.12.16 kl 19.00. Kveldens predikant er menighetsprest Geir Braadlie.

Geir er nå ansatt i en prestestilling som deles med Spydeberg menighet. Kveldens tema er: "Marias lovsang" i Luk 1,46-55.

Aslak Hjelleset tar med seg sitt nye el-trekkspill og sørger for den gode musikken.
Det blir mye sang og musikk med advents- og julepreg og det blir mulig å ønske seg sanger.
Det blir gave til misjonen og bevertning. Alle er hjertelig velkommen!

"Misjon i Sentrum" - Askim Misjonssamband

Til toppen