Nyheter

Velkommen til misjonssøndag i Askim 20.11.16

Gudstjeneste i Askim kirke kl 11.00:
Prest Geir Braadlie og rektor Frank-Ole Thoresen (preken) deltar i gudstjenesten.
I gudstjenesten deltar også Kor X og gudstjenesten vil også få et lett "jazzgudstjenestepreg».
Det er også tre dåp!
Kirkelunsj: Etter gudstjenesten blir det kirkelunsj på Kirkekroa. Her vil det bli orientering om misjonsarbeidet og Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
Arr. NLM, NMS, Normisjon, Israelsmisjonen og Askim menighet

Velkommen til misjonsmøte, tirsdag 20.09.16 Kl 19.00

Vi får besøk av misjonær/prest Bertil Andersson, som taler over tema: "Et kongerike av prester"
fra 2. Mos 19, 1-8: Israels kallelse som en nasjon av kongelige prester og et hellig folk, og hvordan dette tema blir applisert av apostelen Peter for menigheten
Flere artikler »
Til toppen